Description

Tilanne, jossa ei ole biologiseen tai sosiaaliseen sukupuoleen perustuvaa suoraa tai välillistä syrjintää, muun muassa naisten epäedullisempaa kohtelua esimerkiksi raskauden tai äitiyden kaltaisten syiden vuoksi

Additional notes and information

Naisten suojelua raskauden ja äitiyden osalta koskevat edullisemmat säännökset ja positiiviset erityistoimet, joilla pyritään saamaan aikaan tosiasiallinen sukupuolten tasa-arvo, eivät ole ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa.