Description

ett tillstånd utan förekomst av direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön, inbegripet sämre behandling av kvinnor exempelvis på grund av graviditet och moderskap

Additional notes and information

Mer fördelaktiga bestämmelser avseende skyddet av kvinnor när det gäller graviditet och moderskap och aktiva åtgärder som syftar till att uppnå substantiell jämställdhet mellan kvinnor och män strider inte mot principen om likabehandling.