Description

gan aon idirdhealú díreach nó indíreach ann atá bunaithe ar ghnéas agus inscne, lena n-áirítear cóir is lú fabhar do mhná ar chúiseanna toirchis agus máithreachais, mar shampla

Additional notes and information

Ní bhíonn forálacha is mó fabhar a bhaineann le cosaint ban maidir le toircheas agus máithreachas, agus bearta dearfacha a bhfuil sé mar aidhm acu comhionannas substainteach inscne a bhaint amach, contrártha le prionsabal na córa comhionainne.