Description

stan, w którym nie występuje bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć, w tym mniej przychylne traktowanie kobiet z powodu np. ciąży lub macierzyństwa

Additional notes and information

Korzystniejsze przepisy dotyczące ochrony kobiet w związku z ciążą lub macierzyństwem oraz środki pozytywne dążące do osiągnięcia istotnej równości płci nie stoją w sprzeczności z zasadą równego traktowania.