Description

avsaknad av hinder för ekonomiskt, politiskt och socialt deltagande på grundval av kön och genus

Additional notes and information

Sådana hinder är ofta indirekta, svåra att urskilja, orsakade och upprätthållna av strukturella fenomen och sociala representationer som visat sig särskilt svåra att förändra. Lika möjligheter, som en av flera målsättningar för att uppnå jämställdhet, grundar sig på logiken att det krävs en rad strategier, åtgärder och insatser för att ta itu med djupt rotade och seglivade ojämlikheter.