Description

odsotnost ovir na podlagi spola za ekonomsko, politično in socialno participacijo

Additional notes and information

Take ovire so pogosto posredne, jih je težko razpoznati, jih povzročajo in vzdržujejo strukturni pojavi in družbene reprezentacije, ki so se pokazali kot posebno odporni na spremembe. Temeljno načelo enakih možnosti kot enega izmed ciljev za enakost spolov je, da je za odpravo globoko zakoreninjenih in trdovratnih neenakosti potrebna široka paleta strategij, aktivnosti in ukrepov.