Description

in-nuqqas ta’ ostakoli għall-parteċipazzjoni ekonomika, politika u soċjali abbażi tas-sess u l-ġeneru

Additional notes and information

Tali ostakoli ta' spiss ikunu indiretti, diffiċli biex jintgħarfu, jiġu kkawżati u miżmuma minn fenomeni strutturali u rappreżentazzjonijiet soċjali li wrew li kienu partikolarment reżistenti għall-bidla. L-opportunitajiet indaqs bħala wieħed minn sett ta' objettivi ta' ugwaljanza bejn is-sessi huwa msejjes fuq il-motiv li huma meħtieġa firxa sħiħa ta' strateġiji, azzjonijiet u miżuri sabiex jirrimedjaw l-inugwaljanzi profondi u persistenti.