Description

Овај концепт указује на непостојање препрека у економској, политичкој и друштвеној партиципацији на основу пола и рода.

Additional notes and information

Такве препреке су често индиректне, тешко их је уочити и узрокују их и одржавају структурални феномени и друштвене репрезентације које су се показале посебно отпорним на промјене. Једнаке могућности као један од циљева родне равноправности заснива се на образложењу да је потребан читав низ стратегија, акција и мјера да би се отклониле дубоко укоријењене и трајне неједнакости.