Description

brak barier w udziale w gospodarce, polityce i społeczeństwie związanych z płcią

Additional notes and information

Takie bariery są zazwyczaj pośrednie, trudno jest je zauważyć, są spowodowane i utrzymywane przez fenomeny strukturalne i reprezentacje społeczne, które okazały się szczególnie odporne na zmiany. Równe szanse to jeden z celów związanych z równouprawnieniem płci, oparty na przesłance, że szereg strategii, działań i środków jest niezbędny do naprawy głęboko zakorzenionych i trwałych nierówności.