Description

gan aon bhacainní ann maidir le rannpháirtíocht eacnamaíoch, pholaitiúil agus shóisialta ar fhorais gnéis agus inscne

Additional notes and information

Is minic a bhíonn na bacainní sin indíreach, deacair a aithint, arna gcruthú agus arna gcothabháil ag feiniméin struchtúracha agus léirithe sóisialta a sheas go láidir ar shlí shuntasach i gcoinne an athraithe. Tá comhionannas deiseanna mar cheann de shraith de chuspóirí comhionannais inscne bunaithe ar an réasúnaíocht go bhfuil gá le raon iomlán straitéisí, gníomhartha agus beart chun neamhionannais dhomhain-fhréamhaithe agus leanúnacha a chur ina gceart.