Description

Soost ja soonormidest tulenevate tõkete puudumine majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses elus osalemisel

Additional notes and information

Sellised tõkked on sageli kaudsed, neid on raske märgata ja neid põhjustavad ning taastoodavad struktuursed protsessid, mida on eriti keeruline muuta. Võrdsed võimalused kui üks soolise võrdõiguslikkuse eesmärke põhineb arusaamal, et vaja on hulka strateegiaid, tegevusi ja meetmeid, et kõrvaldada sügavalt juurdunud ja püsivad ebavõrdsused.