Description

het ontbreken van seksegebonden belemmeringen voor deelneming aan het economische, politieke en sociale leven

Additional notes and information

Dergelijke belemmeringen zijn direct ofindirect en moeilijk waarneembaar, en worden veroorzaakt en gehandhaafd door structurele verschijnselen en maatschappelijke ontwikkelingen waarvan is gebleken dat ze vaak moeilijk te veranderen zijn. Voor het bereiken van gelijke kansen, als één van de gendergelijkheidsdoelstellingen, iseen hele reeks strategieën, acties en maatregelen nodig is om diepgewortelde en hardnekkige ongelijkheden uit te roeien.