Description

līdztiesība nenozīmē, ka sievietes un vīrieši kļūs par līdzīgiem, taču nozīmē, ka sieviešu un vīriešu tiesības, atbildības un iespējas nebūs atkarīgas no sieviešu vai vīriešu bioloģiskā dzimuma. Dzimumu līdztiesība paredz, ka sieviešu un vīriešu intereses, vajadzības un prioritātes tiek ņemti vērā, tādējādi tiek ņemta vērā arī sieviešu un vīriešu grupu (iekšējas) dažādības. Dzimumu līdztiesības nav attiecināma uz sievietēm vien, tai ir jāiekļauj līdzīgā mērā sievietes un vīriešus. Līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem ir cilvēktiesību daļa, kā arī cilvēkorientētas ilgtspējīgas attīstības pamats.

Additional notes and information

Šādi šķēršļi bieži vien ir netieši, tos ir grūti identificēt un tos izraisa un veicina strukturālas parādības un sociālas konstrukcijas, kas īpaši pretojas izmaiņām. Vienlīdzīgu iespēju kā viena no dzimumu līdztiesības mērķiem pamatā ir uzskats, ka nepieciešams plašs stratēģiju, rīcību un pasākumu klāsts, lai novērstu iesakņojušos un ilgstošu nevienlīdzību.