Description

nepostojanje prepreka za ostvarivanje sudjelovanja u gospodarskom, političkom i društvenom sektoru na temelju spola i roda

Additional notes and information

Takve su prepreke često neizravne, teško ih je prepoznati, te ih uzrokuju i održavaju strukturne okolnosti i društvene pojave koje su se pokazale posebno otpornima na promjene. Jednake mogućnosti kao jedan od ciljeva rodne ravnopravnosti temelje se na stavu da je potreban cijeli niz strategija, postupaka i mjera kako bi se poništilo sve duboko ukorijenjene i ustrajne oblike neravnopravnosti.