Description

gearán dlí sa chás go measann daoine go ndearnadh éagóir orthu toisc nár cuireadh i bhfeidhm prionsabal an chaithimh chomhionainn, agus sa chás go bhfuil cás idirdhealaithe prima facie ann, ní mór don chosantóir a chruthú nár sáraíodh ar aon slí an prionsabal

Additional notes and information

I réimse an chaithimh chomhionann le mná agus le fir, déanann Treoir 97/80 / CE ón gComhairle dar 15 Nollaig 1997, bunaithe ar chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an t-ualach cruthúnais idir na páirtithe (an cosantóir agus an gearánach) a athrú.