Description

ilment legali fejn in-nies iqisu lilhom infushom inġurjati fin-nuqqas tal-applikazzzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali, u fejn hemm każ prima facie ta’ diskriminazzjoni, għandu jkun il-konvenut li jagħti prova li ma kien hemm l-ebda kontravenzjoni tal-prinċipju

Additional notes and information

Fil-qasam tat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, id-Direttiva tal-Kunsill 97/80/KE tal-15 ta' Diċembru 1997, ibbażata fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tixxiftja l-oneru tal-provi bejn il-partijiet (konvenut u lmentatur).