Description

pravni očitek, kadar osebe menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo enake obravnave, in kadar gre za primer diskriminacije prima facie, mora obtoženec dokazati, da ni bilo kršitve tega načela

Additional notes and information

Na področju enake obravnave med moškimi in ženskami Direktiva Sveta 97/80/EC z dne 15. decembra 1997, ki temelji na sodni praksi Sodišča Evropske unije, prenaša dokazno breme med strankama (obtožencem in pritožnikom)