Description

õiguskaebus, mille korral isikud arvavad end olevat kannatanud, sest nende suhtes pole kohaldatud võrdse kohtlemise põhimõtet ja diskrimineerimine on esmapilgul ilmne, ning kus kostja peab tõendama, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet

Additional notes and information

Naiste ja meeste võrdse kohtlemise valdkonnas jagas 5. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/80/EÜ soolise diskrimineerimise juhtude tõendamiskohustuse kohta Euroopa Kohtu kohtupraktika põhjal tõendamiskohustuse poolte (kostja ja kaebaja) vahel.