Description

De verplichting om aan te tonen dat bepaalde gebeurtenissen, omstandigheden, hoedanigheden, oorzaken of feiten, waarop iemand zich beroept, zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan dan wel aanwezig of van invloed zijn.

Additional notes and information

Op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, verlegt Richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997, op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de bewijslast tussen de partijen (verweerder en eiser)