Description

záujmy identifikované ženami v dôsledku ich podriadeného spoločenského postavenia, ktoré majú tendenciu spochybňovať rodové rozdelenia práce, moci a kontroly a tradične definované normy a úlohy. SGI sa líšia v závislosti od konkrétneho kontextu a môžu zahŕňať také otázky, ako sú zákonné práva, domáce násilie, rovnaké mzdy a kontrola žien nad vlastným telom