Description

Madalamast sotsiaalsest staatusest tulenevad naiste huvid, mis lõhuvad soolist töö-, võimu- ja kontrollijaotust ning traditsioonilisi norme ja rolle. Strateegilised soolised vajadused olenevad konkreetsest kontekstist ja võivad hõlmata eri aspekte, nt juriidilised õigused, koduvägivald, võrdne palk ja naiste kontroll oma keha üle