Description

grundläggande behov identifierade av kvinnor som en följd av deras underordnade sociala status som tenderar att utmana fördelning av arbete, makt och kontroll efter kön samt traditionellt fastställda normer och roller. Strategiska genusintressen ser olika utifrån olika sammanhang och kan inbegripa sådana frågor som lagstadgade rättigheter, våld i hemmet, lika lön och kvinnors kontroll över sina kroppar