Description

interessi identifikati min-nisa minħabba l-istatus soċjali subordinat tagħhom li għandhom it-tendenza li jikkontestaw it-tqassim skont il-ġeneru tax-xogħol, tal-poter u tal-kontroll, u standards u rwoli definiti b'mod tradizzjonali. L-SGIs ivarjaw skont kuntesti partikolari u jistgħu jinkludu kwistjonijiet bħal drittijiet legali, vjolenza domestika, pagi ugwali u l-kontroll tan-nisa fuq ġisimhom