Description

Žene identifikuju strateške rodne interese kao rezultat svog podređenog socijalnog statusa i imaju tendenciju da osporavaju rodne podjele rada, moći i kontrole i tradicionalno definisane norme i uloge. Strateški rodni interesi se razlikuju u zavisnosti od određenog konteksta i mogu uključivati pitanja kao što su zakonska prava, nasilje u porodici, jednake plaće i kontrola žena nad svojim tijelima.