Description

interesi koje žene prepoznaju kao posljedicu svog podložnog društvenog statusa kojima se pokušava utjecati na rodnu raspodjelu rada, moći i kontrole žena, te na tradicionalno definirane norme i uloge; strateški rodni interesi ovise o okolnostima i mogu uključivati pitanja kao što su zakonska prava, nasilje u kućanstvu, jednake plaće i mogućnost da žene same odlučuju o svom tijelu