Description

interesser, som kvinder identificerer på grund af deres ociale status, og som har tendens til at udfordre den kønsmæssige opdeling på arbejdsmarkedet, den kønsmæssige opdeling af magt og kontrol og traditionelt definerede normer og roller. Strategiske kønsinteresser varierer alt efter sammenhængen og kan omfatte spørgsmål som juridiske rettigheder, vold i hjemmet, lige løn og kvinders kontrol over deres egen krop