Description

zájmy, které jsou identifikované ženami v důsledku jejich podřízeného sociálního postavení a které zpravidla vedou ke zpochybnění genderové dělby práce a rozdělení moci a kontroly mezi ženy a muže, jakož i norem a rolí určených tradicí, přičemž strategické genderové zájmy mohou být v různých souvislostech odlišné a mohou se dotýkat například zákonných práv, domácího násilí, rovného odměňování a práva žen na kontrolu nad vlastním tělem