Description

enake pravice, odgovornosti in možnosti žensk in moških ter deklet in fantov

Additional notes and information

Enakost ne pomeni, da bodo ženske in moški postali enaki, temveč, da pravice, odgovornosti in možnosti žensk in moških ne bodo odvisne od tega, ali se rodijo kot ženske ali kot moški. Enakost spolov pomeni, da se upoštevajo interesi, potrebe in prioritete tako žensk kot moških, pri čimer se priznava raznolikost različnih skupin žensk in moških. Enakost spolov ni žensko vprašanje, ampak mora zanimati in v celoti vključevati tako moške kot ženske. Enakost med moškimi in ženskami velja tako za vprašanje človekovih pravic kot za predpogoj in kazalnik na človeka osredotočenih demokracije in trajnostnega razvoja.