Description

Käsite, jolla tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat vapaita kehittämään henkilökohtaisia kykyjään ja tekemään valintoja ilman tiukkojen sukupuoliroolien asettamia rajoituksia ja että naisten ja miesten erilaista käyttäytymistä, haluja ja tarpeita arvioidaan, arvostetaan ja suositaan tasa-arvoisesti

Additional notes and information

Tasa-arvo ei tarkoita, että naisista ja miehistä tulee samanlaisia vaan että naisten ja miesten oikeudet, vastuut ja mahdollisuudet eivät riipu siitä, ovatko he syntyneet nais- vai miespuolisina. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa, että sekä naisten että miesten edut, tarpeet ja tavoitteet on otettava huomioon ja tunnustettava siten naisten ja miesten eri ryhmien moninaisuus. Sukupuolten tasa-arvo ei ole naiskysymys, vaan sen pitäisi koskea sekä miehiä että naisia, ja molempien pitäisi sitoutua siihen. Naisten ja miesten tasa-arvo katsotaan sekä ihmisoikeuskysymykseksi että edellytykseksi kestävälle ihmiskeskeiselle kehitykselle ja demokratialle ja osoitukseksi niistä.