Description

równość praw, obowiązków i możliwości kobiet i mężczyzn oraz dziewczynek i chłopców

Additional notes and information

Równość nie oznacza, że kobiety i mężczyźni staną się tacy sami, ale że prawa, obowiązki i szanse kobiet i mężczyzn nie będą zależne od płci, z jaką się urodzili. Równość płci zakłada, że interesy, potrzeby i priorytety zarówno kobiet, jak i mężczyzn są brane pod uwagę, tym samym uznając różnorodność panującą wśród grup kobiet i mężczyzn. Równość płci nie jest problemem kobiet, ale powinna dotyczyć i angażować zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Równość między kobietami i mężczyznami uznaje się zarówno za kwestię związaną z prawami człowieka, jak i warunek konieczny oraz wskaźnik zrównoważonego rozwoju nastawionego na człowieka oraz demokracji.