Description

vienodos moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų teisės, atsakomybės ir galimybės

Additional notes and information

Lygybė nereiškia, kad moterys ir vyrai taps tokiais pačiais, tačiau moterų ir vyrų teisės, pareigos ir galimybės nepriklausys nuo to, gimė moterimi ar vyru. Lyčių lygybė reiškia, kad yra atsižvelgiama tiek į moterų, tiek į vyrų interesus, poreikius ir prioritetus, tuo būdu pripažįstant skirtingų moterų ir vyrų grupių įvairovę. Lyčių lygybė nėra vien tik moterų klausimas, bet turi rūpintis ir pilnai įtraukti tiek vyrus, tiek moteris. Moterų ir vyrų lygybė vertinama ir kaip žmogaus teisių klausimas, ir kaip prielaida bei tvaraus, į žmones orientuoto vystymosi ir demokratijos rodiklis.