Description

jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti za žene i muškarce te za djevojčice i dječake

Additional notes and information

Ravnopravnost ne znači da će žene i muškarci postati jednaki, već da prava, odgovornosti i mogućnosti žena i muškaraca neće ovisiti o tome jesu li rođeni kao žensko ili muško. Rodna ravnopravnost podrazumijeva da su uzeti u obzir interesi, potrebe i prioriteti i žena i muškaraca, te se na taj način prepoznaje raznolikost različitih skupina žena i muškaraca. Rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, već bi se ono trebalo ticati i muškaraca te ih uključivati. Ravnopravnost žena i muškaraca smatra se i pitanjem ljudskih prava te preduvjetom i pokazateljem održivog razvoja usmjerenog na ljude i razvoj demokracije.