Description

politieke en sociale beweging met als doel het veranderen van de positie van vrouwen en het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen, uitgaande van de veronderstelling dat vrouwen worden onderdrukt op grond van hun sekse

Additional notes and information

Alle vormen van feminisme gaan er van uit dat vrouwen zich in een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen bevinden. Naast drie feministische golven en postfeminisme, zijn er verscheidene feministische stromingen en richtingen, zoals Marxistische feministen, liberale feministen, cyberfeministen, lesbische feministen, radicaal feministen, enz. Hedendaagse feminismen richten hun aandacht vooral op ofwel een herevaluatie en herconceptualisering van vrouwen, hun posities en rollen, of op het wegnemen van verkapte vormen van discriminatie en uitsluiting op grond van geslacht.