Description

politično stališče in zavezanost spreminjanju političnega položaja žensk in spodbujanje enakosti spolov na podlagi teze, da so ženske podrejene zaradi svojega spolno zaznamovanega telesa, tj. biološkega spola

Additional notes and information

Vse oblike feminizma opozarjajo, da so ženske v podrejenem položaju v razmerju do moških. Poleg treh valov feminizma in post-feminizma poznamo več feminističnih tokov in usmeritev, npr. marksistične feministke, liberalne feministke, kibernetske feministke, lezbične feministke, radikalni feminizem, feminizem in psihoanaliza itn. Glavna osredotočenost sodobnih feminizmov je bodisi ponovno ovrednotenje in rekonceptualizacija žensk, njihovega položaja in vlog bodisi dekonstrukcija prikritih oblik diskriminacije in izključevanja na podlagi spola.