Description

politiskt ställningstagande och engagemang för att ändra kvinnors politiska ställning och främja jämställdhet, på grundval av tesen att kvinnor är underordnade på grund av sin könsspecifika kropp, dvs. kön

Additional notes and information

Inom samtliga former av feminism konstateras att kvinnor är i en underordnad ställning i förhållande till män. Förutom tre vågor av feminism och postfeminism finns flera feministiska strömningar och inriktningar, t.ex. marxistiska feminister, liberala feminister, cyberfeminister, lesbiska feminister, radikalfeminism, feminism och psykoanalys etc. Samtida feminismers främsta fokus är antingen omvärdering och omformulering av vad det innebär att vara kvinna, kvinnors ställning och roller eller dekonstruktion av förtäckta former av könsdiskriminering och exkludering.