Description

poziție și angajament politic în favoarea schimbării situației politice a femeilor și a promovării egalității de gen bazate pe ideea că femeile sunt subjugate din cauza corpului lor sexuat, adică a sexului lor

Additional notes and information

Toate formele de feminism observă că femeile sunt în poziție subordonată bărbaților. Pe lângă trei valuri de feminism și postfeminism, există multe curente și orientări feministe, de exemplu feminismul marxist, feminismul liberal, feminismul cibernetic, feminismul lesbian, feminismul radical, feminismul psihanalitic, etc. Scopul principal al orientărilor feministe contemporane este fie reevaluarea și reconceptualizarea pozițiilor și rolurilor femeilor, fie deconstruirea formelor voalate de discriminare și excluziune de gen.