Description

politisk standpunkt og indsats for at ændre kvinders politiske stilling og fremme ligestilling mellem kønnene, ud fra den tese, at kvinder er underlagt mænd på grund af deres kønnede krop, dvs. deres køn

Additional notes and information

Alle former for feminisme bider mærke i, at kvinder befinder sig i en underordnet position i forhold til mænd. Udover de tre bølger af feminisme og postfeminisme findes der flere forskellige feministiske strømninger og retninger, f.eks. marxistiske feminister, liberale feminister, cyberfeminister, lesbiske feminister, radikal feminisme, feminisme og psykoanalyse mv. Hovedfokus i nutidens feminismer består enten i en reevaluering og rekonceptualisering af kvinder og deres stilling og roller eller en dekonstruktion af skjulte former for kønsdiskrimination og udstødning.