Description

Политички став и опредељење за промену политичког положаја жена и промовисање родне равноправности, засновано на тези да су жене потчињене због тела у коме су рођене, тј. пола. Видети такође: женска еманципација

Additional notes and information

Сви феминизми се слажу да су жене у подређеном положају у односу на мушкарце. Поред три таласа феминизма и постфеминизма, постоји неколико феминистичких струја и оријентација, нпр. марксистичке феминисткиње, либералне феминисткиње, сајбер феминисткиње, лезбијске феминисткиње, радикални феминизам, феминизам и психоанализа итд. Главни фокус савременог феминизма је или поновна евалуација и реконцептуализација жена, њихових положаја и улога или деконструкција прикривених облика родне дискриминације и искључености.