Description

seasamh agus tiomantas polaitiúil chun suíomh polaitiúil na mban a athrú agus comhionannas inscne a chur chun cinn, bunaithe ar an téis go gcuirtear mná faoi chois mar gheall ar a gcorp inscneach, i.e. gnéas

Additional notes and information

Nótálann gach feimineachas go bhfuil mná sa stádas uiríslithe i ndáil le fir. Chomh maith le trí thonn den fheimineachas agus den iarfheimineachas, tá roinnt sruthanna agus treoshuíomhanna feimineachais ann, mar shampla, feiminigh Mharxacha, cibearfheiminigh, feiminigh leispiacha, feimineachas & síocanailís etc. Is é príomhfhócas na bhfeimineach comhaimseartha athmheastóireacht agus athchoincheapú a dhéanamh ar mhná, a bpoist agus a róil, nó cineálacha folaigh idirdhealaithe agus eisiaimh inscne a bhaint ó chéile.