Description

politický postoj a odhodlání změnit politické postavení žen a prosazovat genderovou rovnost, vycházející z předpokladu, že útlak žen je způsobem genderově zaujatým pohledem na jejich tělo, tj. pohlaví

Additional notes and information

Všechny odnože feminismu upozorňují, že ženy jsou ve vztahu k mužům v podřízeném postavení. Kromě tří vln feminismu a postfeminismu existuje několik feministických proudů a zaměření, např. marxistický feminismus, liberální feminismus, kyberfeminismus, lesbický feminismus, radikální feminismus, feminismus a psychoanalýza atd. Současné směry feminismu se zaměřují především buď na přehodnocení a změnu pojetí žen, jejich postavení a rolí, nebo na odbourávání skrytých forem genderové diskriminace a vyloučení.