Description

pożizzjoni politika u l-impenn attiv biex tinbidel il-pożizzjoni politika tan-nisa u tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, ibbażata fuq it-teżi li n-nisa huma ddominati minħabba l-ġeneru ta’ ġisimhom, jiġifieri s-sess

Additional notes and information

Il-femminiżmi kollha jinnotaw li n-nisa huma fil-pożizzjoni subordinata fir-rigward tal-irġiel. Minbarra t-tliet mewġiet ta' femminiżmu u post-femminiżmu, hemm diversi kurrenti u orjentazzjonijiet femministi, eż. il-femministi Marxisti, il-femministi liberali, il-femministi ċibernetiċi, il-femministi leżbjani, il-femminiżmu radikali, il-femminiżmu u l-psikoanaliżi, eċċ. L-enfasi ewlenija tal-femminiżmi kontemporanji hija jew fuq l-evalwazzjoni mill-ġdid u r-rikunċettwalizzazzjoni tan-nisa, il-pożizzjonijiet u r-rwoli tagħhom, jew dekostruzzjoni ta' forom moħbija ta' diskriminazzjoni u esklużjoni abbażi tas-sess.