Description

Poliitiline seisukoht ja pühendumus muuta naiste poliitilist positsiooni ja edendada soolist võrdõiguslikkust, mis põhineb arusaamal, et naisi ikestatakse nende soolisustatud keha ehk soo tõttu

Additional notes and information

Kõik feminismilained tõdevad, et naised on meestega võrreldes allutatud positsioonis. Lisaks kolmele feminismilainele ja postfeminismile on mitmeid feministlikke hoovuseid ja suundumusi, nt marksistlikud feministid, liberaalsed feministid, küberfeministid, lesbifeministid, radikaalne feminism, feminism ja psühhoanalüüs jne. Kaasaegsed feminismid keskenduvad peamiselt kas naiste, nende positsioonide ja rollide ümberhindamisele ning ümbermõtestamisele või soolise diskrimineerimise ja tõrjutuse varjatud vormide dekonstrueerimisele.