Description

Политички став и опредјељење за промјену политичког положаја жена и промовисање родне равноправности, засновано на тези да су жене потчињене због тијела у којем су рођене, тј. пола. Сви феминизми се слажу да су жене у подређеном положају у односу на мушкарце. Поред три таласа феминизма и постфеминизма, постоји неколико феминистичких струја и оријентација, нпр. марксистичке феминисткиње, либералне феминисткиње, сајбер феминисткиње, лезбејске феминисткиње, радикални феминизам, феминизам и психоанализа итд.

Additional notes and information

Главни фокус савременог феминизма је или поновна евалуација и реконцептуализација жена, њихових положаја и улога или деконструкција прикривених облика родне дискриминације и искључености.