Description

Poliittinen kannanotto ja sitoutuminen naisten poliittisen aseman muuttamiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sen perusteella, että naiset ovat alistettuja heidän sukupuolitetun ruumiinsa eli biologisen sukupuolensa vuoksi

Additional notes and information

Kaikessa feminismissä todetaan, että naiset ovat alisteisessa asemassa miehiin nähden. Feminismin ja jälkifeminismin kolmen aallon lisäksi on monia feministisiä virtauksia ja suuntauksia, kuten marksistiset feministit, liberaalifeministit, kyberfeministit, lesbofeministit, radikaalifeministit, feminismi ja psykoanalyysi jne. Nykyaikaisessa feminismissä keskitytään pääasiassa joko naisten, heidän asemansa ja rooliensa uudelleen arvostamiseen ja uudelleen käsitteellistämiseen tai sukupuolisyrjinnän ja -syrjäytymisen piilossa olevien muotojen paljastamiseen.