Description

politický postoj a odhodlanie zmeniť politickú pozíciu žien a presadiť rodovú rovnosť založenú na teórii, že ženy sú podradené kvôli ich ženskému rodu, t. j. pohlaviu

Additional notes and information

Všetky feminizmy poznamenávajú, že vo vzťahu k mužom sú ženy v podriadenom postavení. Okrem troch vĺn feminizmu a postfeminizmu existuje niekoľko feministických prúdov a orientácií, napr. marxistické feministky, liberálne feministky, kybernetické feministky, lesbické feministky, radikálny feminizmus, feminizmus a psychoanalýza atď. Súčasné feminizmy sa zameriavajú buď na prehodnotenie a rekonceptualizáciu žien, ich postoje a úlohy, alebo dekonštrukciu skrytých foriem rodovej diskriminácie a vylúčenia.