Description

stanowisko polityczne i zobowiązanie się do zmiany pozycji politycznej kobiet i do wspierania równości płci oparte na założeniu, że kobiety zostały podporządkowane ze względu na ich upłciowione ciało, tj. ich płeć

Additional notes and information

Wszelkie formy feminizmu są zgodne, że kobiety znajdują się w podporządkowanej pozycji w stosunku do mężczyzn. Poza trzema falami feminizmu i postfeminizmem istnieje szereg nurtów i ukierunkowań feminizmu, np. feminizm marksistowski, liberalny feminizm, cyberfeminizm, feminizm lesbijski, radykalny feminizm, feminizm zorientowany psychoanalitycznie, itd. Współczesny feminizm skupia się głównie na ponownej ocenie i przewartościowaniu kobiet, ich pozycji i roli, lub na dekonstrukcji ukrytych form dyskryminacji ze względu na płeć i wykluczenia.