Description

a nők politikai helyzetének megváltoztatására és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló politikai irányvonal és elkötelezettség abból a tézisből kiindulva, hogy a nők testük nemi jellege, azaz biológiai nemük miatt alá vannak rendelve

Additional notes and information

Minden feminista rámutat arra, hogy a nők a férfiakhoz képest alárendelt helyzetben vannak. A feminizmus három hulláma és a posztfeminizmus mellett számos feminista áramlat és irányzat létezik, például marxista feministák, liberális feministák, kiberfeministák, leszbikus feministák, radikális feminizmus, feminizmus és pszichoanalízis stb. Napjainkban a feminizmus középpontjában vagy a nők, pozícióik és szerepeik újraértékelése és újrameghatározása, vagy a nemi alapú megkülönböztetés és kizárás rejtett formáinak lebontása áll.