Description

Политическа позиция и ангажимент за промяна на политическото положение на жените и насърчаване на равенство между половете, основано на тезата, че жените са в подчинена позиция, поради техния пол.

Additional notes and information

Във всички феминистки теории се посочва, че жените са в подчинена позиция спрямо мъжете. Освен трите вълни на феминизъм и постфеминизъм има няколко феминистки течения и ориентации, напр. марксистки феминисти, либерални феминисти, кибер феминисти, феминистки–лесбийки, радикален феминизъм, феминизъм и психоанализа и др. Основният акцент на съвременния феминизъм е или преоценка и преразглеждане на концепцията за жените, техните позиции и роли, или деконструкция на прикритите форми на дискриминация и изключване въз основа на пола.