Description

methode van integratie van de genderdimensie die aspecten van de gelijkheid van vrouwen en mannen integreert in de evaluatiedoelstellingen, maar ook in de evaluatiemethode, -aanpak en -gebruik

Additional notes and information

Genderbewuste monitoring en evaluatie wordt gebruikt om te laten zien of een programma zich richt op de verschillende prioriteiten en behoeften van vrouwen en mannen, om te beoordelen of dit effect heeft op de man-/vrouwverhoudingen, en om de genderaspecten te bepalen die moeten worden geïntegreerd in de monitoring- en evaluatiesystemen. Het opnemen van expliciete gendergelijkheidsdoelstellingen en indicatoren in de planningsfase versterkt ook de verantwoordingsplicht in termen van de vooruitgang die wordt gemaakt in kwesties in verband met de gelijkheid van vrouwen en mannen. Effectieve genderspecifieke monitoring en evaluatie dient zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens te omvatten die het effect op de man-/vrouwverhoudingen meten. Zonder voldoende gegevens is het zeer moeilijk een betekenisvolle analyse van het effect op de gelijkheid van vrouwen en mannen te maken. Dit houdt ook in dat alle gegevens in ieder geval zodanig moeten worden verzameld, gepresenteerd en geanalyseerd dat ze naar sekse zijn uitgesplitst.