Description

metoda integracije načela enakosti spolov, ki vključuje vprašanja enakosti spolov tako v cilje ocenjevanja kot v metodologijo, pristope in uporabo ocenjevanja

Additional notes and information

Spolno občutljivo spremljanje in ocenjevanje se uporablja, da se ugotovi, ali program naslavlja različne prioritete in potrebe žensk in moških, da se presodi, ali vpliva na odnose med spoloma, in da se določi, katere vidike spola je potrebno vključiti v sisteme spremljanja in ocenjevanja. Vključitev izrecnih ciljev in kazalnikov enakosti spolov na stopnji načrtovanja krepi tudi odgovornost za napredek pri razreševanju vprašanj enakosti spolov. Učinkovito spolno občutljivo spremljanje in ocenjevanje mora vključevati tako kvalitativne kot kvantitativne podatke, s katerimi se meri vpliv na odnose med spoloma. Brez zadostne količine podatkov je zelo težko doseči smiselno analizo vpliva na enakost spolov. Iz tega je razvidno najmanj to, da je treba vse podatke tudi zbrati, predstaviti in analizirati po spolu. Ta oblika spremljanja in ocenjevanja se včasih uporablja kot sinonim za 'spolno specifično spremljanje in ocenjevanje'.